Privacy verklaring

Privacybeleid Bliërickse Zangkompenie

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. De AVG bevat nieuwe privacyregels met als doel persoonsgegevens nog beter te beschermen.
Op basis daarvan heeft de Bliërickse Zangkompenie een privacyverklaring opgesteld.

1. De Bliërickse Zangkompenie bewaart persoonsgegevens van de leden, noodzakelijk voor de organisatie en om leden telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen of bezoeken. Dit zijn geen bijzondere persoonsgegevens.
Het gaat om de volgende gegevens: Voor- en achternaam / Adresgegevens / Telefoonnummer / E-mailadres / Geboortedatum / Stemsoort / Bankrekeningnummer.
2. De persoonsgegevens (m.u.v. bankreknr.) worden opgeslagen in de administratie van het secretariaat. De benodigde voorzichtigheidsmaatregelen worden in acht genomen.
3. Voor het innen van de contributie is het bankrekeningnummer vereist en alleen bekend bij de penningmeester. Ook hier worden de benodigde voorzichtigheidsmaatregelen in acht genomen.
4. Ieder koorlid kan zijn gegevens inzien, corrigeren of laten verwijderen. Dit kan in overleg met secretariaat (secretaris.BZK@gmail.com)
5. Foto’s en beeldmateriaal van leden worden alleen op website en eventueel Facebook geplaatst met toestemming van betrokkenen.
6. Gegevens van koorleden worden omzichtig behandeld en nooit doorverkocht aan derden.
a. In mails zijn mailadressen van de koorleden niet zichtbaar (gebruik BCC).
b. Met instanties waarbij bepaalde gegevens overlegd dienen te worden zoals de gemeente i.v.m. subsidie en KvK (i.v.m. bestuurlijke gegevens) of andere instanties, worden afspraken gemaakt over noodzaak verkrijging gegevens en beveiligde bewaring ervan.
c. Ledenlijsten worden niet digitaal verstrekt.
7. De gegevens worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor ze verzameld zijn. Leden die vertrekken worden, indien zij dat wensen, meteen uit de administratie gehaald door het secretariaat.
8. Betrokkenen worden op de volgende wijzen geïnformeerd over het privacy beleid:
• Via mail wordt het beleid opgenomen
• Gedragsregels worden besproken in de jaarvergadering
• deze privacyverklaring wordt geplaatst op de website
9. De huidige koorleden krijgen informatie over de gegevens die bewaard worden en geven hier hun toestemming voor. Dit gebeurt via de mail. Nieuwe leden worden bij aanmelding ingelicht over het privacy-beleid en om toestemming gevraagd.

November 2018

Abonneer u op onze nieuwsbrief en ontvang al het laatste nieuws en updates!